tabirdir

Çok meşhur bir tabirdir.

It's a popular phrase.

Güdük bir tabirdir.

A pygmy's phrase.