takım

Bak, her şeyi henüz bilmiyorum ama bu yüzden bir takıma ihtiyacım var.

Look, I don't know everything yet, but that's why I need a team.

Ayrıca, bir takım olarak bir araya geldi Burada bir şeyler yapmak.

Also, they came together as a team to do something here.

Eğer bir şey olursa söylemek isterim ki harika bir takım olduk.

So, if something happens, I just want to say we make a great team.

Bu ilk kez Hepimizin bir takım olarak bir araya geldi.

That's the first time we all came together as a team.

Ama bu yeni bir takım ve burası sizin eviniz.

But this is a new team, and this is your house.

Sen bu takımın önemli bir parçasısın. Her zaman da öyle olacaksın.

You're an important part of this team and you always will be.

Bu fark etmez, çünkü o da takımın bir parçası.

That doesn't matter, because he's part of the team.

Bu takım hakkında bilmem gereken bir şey var mı?

Is there something about this team I need to know?

Bu yüzden, özür dilerim, ama takım önce gelir.

So, I'm sorry, but the team comes first.

Artık bu takım için doğru adam değilim.

I'm not the right guy for this team anymore.