talih için Türkçe-İngilizce çeviriler:

fortune · luck · good fortune · fate · diğer çevirileri

talih fortune

Senin burda olduğun her gün iyi bir gün olur ama bugün senin en talihli günün.

Every day is a great day when you are here but today is your most fortunate day.

İyi talih ve mutluluk için.

For good fortune and happiness.

Çok talihli bir kızsın.

You're a very fortunate girl.

talih luck

Aynı kötü talih, değil mi?

With the same bad luck.

Kötü talih, değil mi?

Well, bad luck, eh?

Zor talih, evlat.

Tough luck, kid.

talih good fortune

İyi talih ve mutluluk için.

For good fortune and happiness.

Sağlık ve iyi talih.

Health and good fortune.

İyi bir talih İyi bir saç modeliyle

With good fortune And a great hairdo

talih fate

Kader yok, talih yok.

No fate, no chances.

Robert Queen'in talihsiz yatını?

Robert Queen's ill-fated yacht?

Taşlar seni talihsiz yapar.

The tiles make you ill-fated