tanklarının

Sizin evin arkasında bir su tankı var, değil mi?

There's a water tank behind your house, isn't there?

Ne giymiş? Tank miğferi ve altın zincirler. Tamam, o Larry.

What's he wearing?. tank top and gold chains that's Larry, all right.

Dr. Brennan. O su tankında başka ne eksik biliyor musun?

Dr. Brennan, you know what else is missing from this tank?

Bu tankta kayıp bir kaplan köpekbalığı var mı?

Is there a tiger shark that's missing from this tank?

Halkın şampiyonu için biraz gürültü yapın Tank Jake!

Make some noise for the people's champ Jake the Tank!

Ölü bir adamı tıpkı bir Sherman tankı gibi yapar.

And make a dead man come like a Sherman tank

Daha önce hiç böyle bir tank görmedim.

I never seen a tank like that before!

Tank miğferi ve altın zincirler. Tamam, o Larry.

Tank top and gold chains That's Larry, all right.

Oraya bir Ambulans ile mi yoksa bir tank ile mi gittiniz?

You went there with an ambulance or with a tank?

Bayanlar ve baylar, tank sipariş eden var mı? Tank geldi.

Ladies and gentlemen, did anybody ordered a tank?