tarafından

Hey, haberler benim için çok da kötü değil çok kötü değil iyi tarafı ne bilmek ister misiniz?

But hey, the news is not all bad for me, not all bad, you want to know the good part?

Eve dönüş yolu dışarıda değil, bu tarafta ve ben eve gitmek istiyorum.

The way home isn't out there, it's in there, and I want to go home.

Ben bu tarafa gidiyorum, sen de o yöne git.

I'm going to go this way, and you go that way.

Tamam, sen o tarafa git, ben de bu tarafa

All right, uh, you go that way and I'll go this

Ben bu taraftan gideceğim, sen de o taraftan git.

Okay, you go this way, and I'm going that way.

Sen o tarafa git ben de o bu tarafa.

You go that way and I'll go this way.

Sen o taraftan git, ben de bu taraftan.

You go that way, I'll go this way.

Bu savaşın iyi tarafı o kadar kötü bir savaş olduğu için son savaş olacak. Evet.

What's good about this war is that it's so bad it's gonna be the last one.

Yapmam gereken bir şey var ve o bu tarafta.

There's something I need to do and it's out that way.

Çok iyi bir fikir. Sen o tarafa git, ben de

Very good idea, you go that way and I'll go