tatlı için Türkçe-İngilizce çeviriler:

sweets, sweet · cute · dessert · pretty · lovely · nice · good · kindly, kind · honeyed · beautiful · friendly · gentle · darling · pleasing · soft · sweeties, sweetie · pleasant · delightful · delicious · candy · charming · light · fresh · yummy · smooth · tasty · luscious · suave · tender · fair · enjoy · gorgeous · melodious · mild · dulcet · afters · grand · amiable · diğer çevirileri

tatlı sweets, sweet

Diyorum ya, gerçekten çok tatlı ve gerçekten komik biridir ve çok iyi bir kalbi vardır.

Yeah. I'm telling you, he's really sweet and really funny and he's just, oh, got a good heart.

Çok tatlı bir şeysin. Masum küçük bir kız gibisin.

Wow, you're so sweet, such a sweet, innocent little girl.

Sen harika, tatlı bir insansın,

You are a sweet, wonderful person,

tatlı cute

Evet, ama ayrıca akıllı ve komik ve çok, çok tatlı.

Yeah, but he's also smart and funny and really, really cute.

Ama çok tatlı bir salak.

But a very cute idiot.

Hayır. söyle bana kim tatlı.

No. Tell me who's cute.

tatlı dessert

Yemekte kızarmış tavuk ve patates, tatlı olarak Taşlı Yol ve istek üzerine çikolatalı pasta.

Roast chicken and potatoes for dinner, rocky road for dessert and chocolate cake, as requested.

Tatlı için hazır mısın?

You ready for dessert?

Ah, ah, ah, tatlı için yer ayırın.

Ah, ah, ah, save some room for dessert.

tatlı pretty

Sarah çok tatlı bir kız değil mi? Evet, öyle. O yüzden mi bu kadar korkmuş görünüyorsun?

Sarah is a very pretty girl, isn't she? Yeah, she is. Is that why you looked so scared?

Küçük, tatlı bir kız, değil mi?

A pretty little girl, is it? Yes.

Evet, güzel ve tatlı bir kız.

Yes, a very little pretty girl.

tatlı lovely

Aşk, tatlı aşk gerçekten de dünyada çok az olan belki de tek şeydir.

Love, sweet love perhaps it really is the only thing there's just too little of.

Çok tatlı harika biri ve onu gerçekten çok seviyorum.

He's cute, he's awesome, and we just love him so much.

Değil mi, benim tatlı kızım?

Aren't you, my lovely little girl?

tatlı nice

Ne tatlı bir küçük kız!

What a nice little girl!

Ne kadar tatlı bir çocuk.

What a nice little boy.

Gerçekten tatlı bir çocuk.

He's really nice, that boy.

tatlı good

Diyorum ya, gerçekten çok tatlı ve gerçekten komik biridir ve çok iyi bir kalbi vardır.

Yeah. I'm telling you, he's really sweet and really funny and he's just, oh, got a good heart.

İyi geceler, tatlı dostum.

And good night, sweet friend.

Ve tatlı da iyi demek.

And sweet means good.

tatlı kindly, kind

Tatlı, nazik ve güzel bir şey.

Something kind and sweet and beautiful.

Tatlı ve nazik biri.

She's sweet and kind.

Sağ ol, çok sağ ol tatlı ve iyi kalpli adam.

Thank you. Thank you, you sweet, kind man.

tatlı honeyed

Tatlım, bu çok tatlı.

Honey, that's very sweet.

Ah, bebeğim, bu çok tatlı.

Oh, honey, that's so sweet.

Hey, tatlı aşkım.

Hey, honey love.

tatlı beautiful

Biliyorum ki, sana gereken tatlı biri güzel ve genç!

What you need is someone sweet and beautiful and young!

Bu güzel bir ülke ve bu insanlar inanılmaz derecede tatlı.

It is a beautiful country and the people are incredibly sweet.

Ama Milo, sen çok komik ve tatlı bir erkeksin. Ve aşk çok güzel bir şey.

But, milo, you are a very funny, sweet guy, and love is beautiful thing.

tatlı friendly

Aynı zamanda tatlı, iyi ve benim en iyi dostumsun.

You're also sweet and good and my best friend.

Çok tatlı küçük arkadaşların vardı.

You had such nice little friends.

O sadece tatlı, sevecen, aile için yeni arkadaş değil

He's not just a delightful new friend for the family.

tatlı gentle

Kız kardeşinin sesi çok iyiydi. Ama Alice'in nazik bir ruhu vardı. Tatlı ve nazik bir ruh.

Her sister had the voice but Alice was a gentle soul, a sweet and a gentle soul.

O çok tatlı bir insan çok ilginç

He's a very gentle man. Very interesting.

Sen tatlı, kibar, duygusal bir adamsın.

You're a sweet, gentle, sensitive guy.

tatlı darling

Sen benim tatlı kızımsın ve seni seviyorum.

You are my darling daughter, and I love you.

Ah benim tatlı, küçük hayatım!

Oh, my sweet, little darling!

Ne tatlı bir kızsın sen.

What a darling girl!

tatlı pleasing

Lütfen bana ne kadar tatlı olduğumu söyleme.

Please, don't tell me how sweet I am.

Tatlı çay, lütfen.

Sweet tea, please.

Bayanlar ve baylar, lütfen dikkatinizi bölmeden tatlı ve yetenekli Jenny Schecter'a verin.

Ladies and gentlemen, please pay your undivided attention to the lovely and talented Jenny Schecter.

tatlı soft

Çok sıcak, yumuşak ve tatlı.

So warm, soft and sweet.

Daha sonra bir çocuk gibi yumuşak ve tatlı.

Then you're soft and warm, like a child.

Onlar çok yumuşak ve tatlılar.

They're so soft and sweet.

tatlı sweeties, sweetie

Gel buraya, seni tatlı moruk ayı, gel.

Come here, you old sweetie bear.

Hadi, bana gel tatlı şey

Come to me, sweetie.

bu akşam Tatlı Turta Dansı var değil mi?

tonight is the Sweetie Pie Dance, right?

tatlı pleasant

Çok tatlı ve hoşsun, herkes de seni çok seviyor.

You're sweet and pleasant and everyone likes you very much.

Herkese iyi geceler ve tatlı rüyalar.

Good night all, and pleasant dreams.

Tatlı rüyalar, Jack Carter.

Pleasant dreams, Jack Carter.

tatlı delightful

O sadece tatlı, sevecen, aile için yeni arkadaş değil Senin yerine geçecek olan o

He's not just a delightful new friend for the family, he's your replacement.

Bu tatlı yaratık da kim?

Who's this delightful creature?

Bayan Smith çok tatlı değil mi?

Isn't Miss Smith delightful?

tatlı delicious

Bu kadar basit birşey nasıl bu kadar tatlı olabilir

How can something so simple be so delicious?

Lezzetli ve tatlı bir şey ister misiniz?

You want something tasty and delicious?

Islak, güvenli, sıcak ve tatlı.

Wet, safe, warm and delicious.

tatlı candy

Ve kurabiye ya da şeker gibi tatlı bir şey.

And something sweet, like a cookie or a piece of candy.

Çok fazla tatlı da ne demek?

What do you mean, too much candy?

Ve biz Tatlı bir şeker parçası gibiyiz

And we Like a sweet piece of candy

tatlı charming

Ne kadar tatlı bir genç adam.

What a charming young man.

Tabii, çok tatlı bir kız.

Of course. She's so charming.

Ya da normal sözlerin ardından tatlı bir gülümseme.

Or normal words followed by a charming smile.

tatlı light

Tamam, şu ana kadar, hediyelerimiz var bir noel ağacı, tatlılar ve ışıklar.

Okay, so far we have presents a Christmas tree, cookies and lights.

Hafif ve çok tatlı olmayacak.

Light and not too sweet.

O kadar tatlı Ben hafif ve ferahlatıcı, olduğunu düşündüm.

I thought it was light and refreshing, not so sweet.

tatlı fresh

Hava güzel, tatlı su ve bir sürü ağaç var Dünya'ya çok benziyor.

the air is good. Plenty of trees, fresh water, a lot like Earth

Tatlı su değil bu.

It is not fresh water.

Ama kara değil, tatlı su için.

Not for land, but for fresh water.

tatlı yummy

Barbie, bu çok tatlı biri. Tıpkı Ken bebekleri gibi görünüyor.

Barbie, he is yummy. he looks just like a Ken doll.

O sadece, sadece, bilirsin işte çok tatlı!

He's just, he's just, you know yummy.

Dawnie ve ben travmatik bir olay atlattık ve biraz atıştırmamız gerekiyor, tatlı bir atıştırma.

Um,dawnie and I have been through such a traumatic event, and we need a snack,a yummy snack.

tatlı smooth

Çok pürüzsüz ve çok tatlı olacak.

It's so smooth and so sweet.

Sen çok tatlı bir faresin, değil mi?

You're a smooth little mouse, aren't you?

Kadife gibi yumuşak Dudaklar şeker gibi tatlı Bebeğim

Silky smooth "lips as sweet as candy, "baby.

tatlı tasty

Lezzetli ve tatlı bir şey ister misiniz?

You want something tasty and delicious?

Bu yüzden bu kadar tatlı.

That's why it's so tasty now

Tıpkı benim gibi tatlı ve lezzetliler.

They're sweet and tasty, just like me.

tatlı luscious

Hoş bir gülüşü, güzel teni ve tatlı dudakları var.

He does have a nice smile, beautiful skin and luscious lips.

Çok tatlı ve sulu dudakları var.

Her lips are so luscious and wet.

İşte tek tatlı kelimelik bir haber:

Here's the news in one luscious word:

tatlı suave

Ve şimdi de o, şu tatlı dilli, sofistike şovmen eski dostum Bert.

And here he is now, that suave, sophisticated showman, my old buddy, Bert,

Bert. Senin gibi tatlı dilli, sofistike bir şovmen mi Bert?

Oh, Bert, A suave, sophisticated showman like you, Bert?

Senin gibi bir adam: tatlı dilli, zeki, gizemli bir yakışıklı.

A man like you: suave, intelligent, darkly handsome.

tatlı tender

Gerçekten tatlı ve yumuşak.

It's really sweet and tender.

Tatlı, sevimli, körpe bir çocuk.

A sweet, tender, adorable Iittle boy.

Merdivenlerde bir yüz görünür çok tatlı bir yüz ve ve

Over the banister leans a face tenderly sweet and, and

tatlı fair

Tatlı prens. iyi geceler sevimli bayan.

Sweet prince. Good night, fair lady.

Çok tatlı ve çok güzel olmalısın

Very sweet and fairly pretty

Tatlı bayan güzel bakire.

Sweet lady fair virgin

tatlı enjoy

Ama sanırım Harry tatlıyı beğendi.

Though I think Harry enjoyed dessert.

Enjoy tatlı köfte birlikte

Enjoy sweet dumplings together

Müsabakalar Izgara Tatlılar Çılgınlığı'nı sen mi düzenleyeceksin?

Employment Enjoyment Summerslam Grill Jam Fun-splosion?

tatlı gorgeous

Evet, James çok tatlı ve çok harika.

Yes, James is very sweet and very gorgeous.

Çok müthiş, yakışıklı ve tatlı biri.

So awesome, and gorgeous and yummy.

Şu tatlı çocuklar İspanyol.

These boys. Spanish. Gorgeous.

tatlı melodious

Kıvrak bir ritm, tatlı bir melodi

A rolling rhythm And a sweet melody

Bana bu tatlı melodiyi söyle O kadar seviyorum ki,şöyle giden da-da

Sing me that sweet melody I loved so much, that goes da-da

Bu tatlı esinti senin melodin

Even the breeze hums a melody

tatlı mild

Sadece iki seçenek var tatlı soslu karides, acı soslu karides.

Only two choices: Shrimp in mild sauce, shrimp in hot sauce.

Sevimli, yumuşak, tatlı bir aroma ve içinde çok çeşitli yaşam var.

A lovely mild, sweet aroma and it has so much diverse life in it.

Fakat güzel bir gün, ve tatlı bir gökyüzü.

But it is a mild day and a mild-looking sky.

tatlı dulcet

Bu kadar tatlı bir bariton sesin olduğunu bilmiyordum.

I didn't know you had such a dulcet baritone.

Tatlı ve alçak gönüllü, çok da kadınsı.

Sweet and low, dulcet, very ladylike.

Benim tatlı sevgilim.

My dulcet darling!

tatlı afters

Her şeye rağmen, o tatlı bir çocuk.

After all, he's such a sweet boy.

Ama bu vardı sonra-sonrası parti tatlı geri Jay-Z evinde.

But there was this sweet after-after-party back at Jay-Z's house.

Madhu çocuğum, bu baharatlı tatlılar onu yedikten sonra, anne ve çocuğu çok faydalanır

Madhu child,these are spicy sweets After eating it,both the mother the child are benefitted a lot

tatlı grand

Evet, doğru. Bu tatlı şey Grand Rapids Michigan yapımı.

That's right, this sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan.

Bu tatlı şey Grand Rapids Michigan yapımı.

This sweet baby was made in Grand Rapids, Michigan.

tatlı amiable

Bayan Louisa çok iyi, sevimli, tatlı huylu bir kız.

Miss Louisa is a very good, amiable, sweet-tempered girl.

Ama bu tatlı bir vals değil.

But this is no amiable waltz.