teşkilat için Türkçe-İngilizce çeviriler:

agency · intelligence · department · service · organization · force · diğer çevirileri

teşkilat agency

Ajan Smith, Merkezi İstihbarat Teşkilatı.

Agent Smith, central Intelligence Agency.

Büyük bir teşkilat değiliz.

We're not a big agency.

Carl Dayton, Ulusal Güvenlik Teşkilatı.

Carl Dayton, National Security Agency.

teşkilat intelligence

Ben, Albay Eleanor Grant. İngiliz İstihbarat Teşkilatı.

I am Colonel Eleanor Grant, British military intelligence.

Ajan Smith, Merkezi İstihbarat Teşkilatı.

Agent Smith, central Intelligence Agency.

Milli istihbarat Teşkilatı.

National Intelligence Service?

teşkilat department

İtfaiye teşkilatı, iyi bir fikir mi kötü mü?

A fire department: Good idea or bad idea?

San Francisco Polis Teşkilatı.

MAN: San Francisco Police Department.

Chicago Polis Teşkilatı!

Chicago Police Department!

teşkilat service

Polis Teşkilatı'ndan, Kuzey İrlanda. Silah ve taktik uzmanı.

Police Services Northern Ireland, weapons and tactical expert.

Milli istihbarat Teşkilatı.

National Intelligence Service?

Ulusal Güvenlik Teşkilatı, Güney Kore

National Intelligence Service, South Korea

teşkilat organization

Deniz Piyade Teşkilatı Burs Vakfı" harika bir kuruluştur.

Well, the Marine Corps Scholarship Foundation is a wonderful organization.

Bu ne lanet bir teşkilat, Bond?

What the hell is this organization Bond?

Sizin gibi büyük, meçhul bir teşkilat kaba kuvvet kullanan haydutlarıyla geliyor ve

A big, faceless organization like yours coming in with their jackbooted thugs and

teşkilat force

Ama Newman temiz ve istikrarlı bir teşkilat istiyor.

But Newman wants a clean, consistent force.

Sen teşkilat için bir yüz karasısın!

You're a disgrace to the force!

Bizim polis teşkilatı içinde yeni bir işe.

A new recruit in our police force.