temizlemecide

Amy kuru temizlemecide ve çok eğlenceli bir söz oyunu yapmış.

Amy's at the dry cleaners, and she's made a very amusing pun.

Bir kuru temizlemecide mi? Babam Napa'da şarap imalatı yapıyor.

What, in a dry-Cleaner's? My father has a winery in napa.

Bu harika olurdu ama su giysilerim kuru temizlemecide.

That sounds great, but my wet suit'sat the dry cleaners.

Üzgünüm, Prada takımım kuru temizlemecide!

Sorry, my Prada's at the cleaner's!