temsil için Türkçe-İngilizce çeviriler:

representing, represented · representation · performance · figuration · diğer çevirileri

temsil representing, represented

O, Florida'ya gider, Sen sorumlusun Ve ben sorumluyum, çünkü seni temsil ediyorum.

He goes to Florida, you're responsible and I'm responsible because I represent you.

Rosie ve Gary var, aşkım Bizi temsil etmen gerekiyor.

It's Rosie and Gary, love. You've got to represent us.

Bir alıcıyı temsil ediyor, Nina, aynı senin gibi.

He represents a buyer, Nina, just like you.

temsil representation

Evet, ve yasal bir temsile ihtiyacı olacak.

Yeah, and he's gonna need legal representation.

Mecazi bir temsil olabilir veya geometrik şekiller gibi semantik ve dizgisel olabilir.

It could be figurative representations, or could be semantic or syntactic, like geometric figures.

Uh pardon, Token'ın zaten temsilcisi var.

Uh excuse me, Token already has representation.

temsil performance

Bu akşam Kanada'yı temsil eden ilk sanatçımız Fyodor Kent.

Representing Canada is our first performer this evening. Fyodor Kent.

Çok özür dilerim Caterina ama temsili kaçırdım.

I'm terribly sorry, Caterina, but I missed the performance.

temsil figuration

Mecazi bir temsil olabilir veya geometrik şekiller gibi semantik ve dizgisel olabilir.

It could be figurative representations, or could be semantic or syntactic, like geometric figures.