tokatlama

Önce su tokatlama, şimdi de bu.

First water slapping, now this.

Belki de tokatlama olmayabilir.

It may not be wrist-slapping.

Katı sınırlamalar, Çok fazla tokatlama.

Harsh boundaries, maximum slappage.

Şimdi iş, kıç tokatlama sonra.

Work now, ass-play later.