toplamış

Sen, git ve herkesi topla.

You, go and get everyone else.

Şimdi kendini topla ve bana birşeyler ver.

So pull yourself together and give me something.

Tekrar, topla ve beş, ve altı, yedi, sekiz.

Pick up and five, six, seven, eight.

Lütfen, kendini topla, tamam mı?

Please, pull yourself together, okay?

Bu yapraklar yeterli zaman daha fazla yapabildiğim kadar birçok toplamak sonra geri Rush ve Eli kadar.

That leaves more than enough time to collect as many as I can, then back up Rush and Eli.

Dikkatini topla ve bana dostum deme.

Pay attention and don't call me dude.

Hadi çocuklar biraz altın toplayalım. Evet.

Come on, kids, let's pick some gold.

Hey, herkesi topla şimdi.

Hey, get everyone in now.

Eşyalarını topla, güzel bir not yaz ve kendine sağlıklı bir kadın bul.

Go pack your things, leave a note behind and find a healthy woman.

Bayanlar ve baylar, lütfen portre için toplanın.

Ladies and Gentlemen, Please gather for the portrait.