travers için Türkçe-İngilizce çeviriler:

traverse · diğer çevirileri

travers traverse

Bayan Travers, dün gece neler olduğunu hatırlıyor musunuz?

Mrs. Travers, do you remember what happened last night?

İyi bir oğlunuz var, Bayan Travers.

You have a good son, Mrs. Travers.

Will Travers'ın takım lideri olarak ilk günü.

It's Will Travers first day as team leader.