treni

Sonra bir gün bir tren kazası hakkında bir haber gördüm.. ve onları duydum.

Then one day I saw a news story about a train accident and I heard them.

Karısı ve oğlu sekiz yıl önce bir tren kazasında ölmüş.

His wife and son were killed in a train accident eight years ago.

Dinle yakınlarda bir tren istasyonu ya da öyle bir şey var mı?

Listen, is there some kind of train station around here or something?

Onun kardeşi bir kaç gün önce bir tren kazasında öldü.

His younger brother died in a train accident a few days ago

Bu gece trende çok para var, o yüzden dikkatli ol.

I got a lot of money on the train tonight, so be careful.

Bu ev bir tren istasyonu gibi.

This house is like a train station.

Evet, altı dakika önce. Ama senin tren gelmedi.

Yeah. six minutes ago. but your train. it's not here.

Bu konuyu daha sonra konuşalım. Yetişmem gereken bir tren var.

We'll talk about that later because I have a train to catch.

Resmi bir yer olmadığı açık, bir tren istasyonu ama spor bir ceket mi giymeliyim, yoksa ceket ve kravat

It's not formal, obviously, it's a train station, but do I wear a sport coat, or coat and tie

Birkaç saat sonra bir tren daha var.

There's another train in a couple hours.