ustası

Bu kötü bir fikir, usta.

That's a bad idea, master.

Burada Usta Kim burada

Who is the master here!

Lütfen beni affet Usta.

Please forgive me, Master.

Usta, Lütfen affet beni!

Please forgive me, my master

Her zaman iki şey vardır kardeşim. Bir Usta ve bir çırak. Sen de çıraksın.

Always two there are, my brother, a master and an apprentice, and you are the apprentice.

Evet, evet, usta şef.

Yes, yes, master chief.

Bir usta ve bir çocuk ile alakalı bir hikaye var.

There is a story about a Teacher and a small boy.

Usta, lütfen yardım et, usta.

Master, please help me, master.

Ben bir hata yaptım, usta!

I made a mistake, master!

Usta bir hırsız, bir üstat, ve harika bir adam.

He's a master thief, a master, and a great man.