uzmanı

Ve şimdi, Bugün burada bize katılan başka bir dövüş sanatları uzmanı var. onu tanıtmama izin verin.

And now, there's one more martial arts expert, who's joining us here today. Let me introduce him.

Ve size bir şey var ya da küçük uzman fikri Beni durdurmak için ne yapabilirsin

And there's nothing that you or your little expert opinion can do to stop me.

Ama sizin için çalışan bir silah uzmanı var.

But you already have a weapons expert working for you.

Günde dört beş saat, ve gerçekten bir uzman olursun.

Four to five hours a day, and you'd be an expert.

Bak ben uzman değilim ama bu palyaçodan iyi bir düzine öğretmen olmalı.

I'm no expert, But there must be a dozen teachers better than this clown.

Bu yüzden özel bir uzmana ihtiyacım var.

That's why I need a special master.

Dr. Lee Cho In, sizin gibi bir nöroşirurji uzmanı için, bu saçma bir soru değil mi?

Dr. Lee Cho In, for an experienced neurosurgeon like you, isn't that a silly question?

Peki seni uzman yapan ne?

And what makes you the expert?

Bize bir uzman lazım ve bu adam bu işte çok iyi.

We need an expert and this guy is good.

Ben köpek uzmanı değilim ama bu normal mi?

I'm not a dog expert, but is that normal?