vakti

Bak, bu akşam çok iyi vakit geçirdim ve bence çok güzelsin ama ben evliyim, tamam mı?

Look, I had a really good time tonight, and I think you're really pretty, but I'm married, OK?

Bir erkek arkadaşın ya da bir kız arkadaşın var bilmiyorum ama, eğer biraz boş vaktin varsa

I don't know if you have a boyfriend or a girlfriend but, if you have some free time

Ama senin ve benim için hâlhâlâ vakit var.

But there's still time for you and me.

Bunun için vaktimiz yok, git buradan ve bir şeyler yap.

There's no time for this, get out of there and do something

Bakın, belki bu iyi bir vakit değil.

Look, maybe this isn't a good time.

Hayır, bunun için vakit yok.

No, there's no time for that.

Üzgünüm ama şu an bunun için gerçekten vaktim yok.

Sorry, but I really don't have time for this now.

Bu iyi bir vakit değil.

It's not a very good time.

Bunun için vakit yok.

There's no time for this!

Özür dilerim ama gerçekten çok fazla vaktim yok.

I'm sorry, but I really don't have much time.