vesayetim

Ve vesayetim altında, gelişti ve çiçek açtı, meşhur ilkbahar çiçeği gibi.

And under my tutelage, he has flourished and blossomed, like the proverbial spring flower.