vitamini

Bu biraz tuhaf gelebilir ama bazı insanlarda vitamin eksikliği vardır Demir ya da magnezyum eksikliği gibi.

This might sound strange but some people have a shortage of vitamins, iron or magnesium.

Bir ilaç kutsu içinde morfin, vitamin hapları, ateş düşürücüler uyku hapları, sakinleştiriciler.

One drug issue containing morphine, vitamin pills, pep pills, sleeping pills, tranquillizer pills.

Bir ilaç kutsu içinde morfin, vitamin hapları, ateş düşürücüler,

One drug issue containing morphine, vitamin pills, pep pills,

Bir ilaç kutsu içinde morfin, vitamin hapları, ateş düşürücüler, uyku hapları, sakinleştiriciler.

One drug issue containing morphine, vitamin pills, pep pills, sleeping pills, tranquillizer pills.

Biliyor musun kendine C vitamin eksikliği olan bir kız ara.

You know what, just find yourself a girl with a vitamin C deficiency.

Biraz daha D vitamini almam lazım.

I need some more vitamin "D.

Biraz daha D vitamini almam lazım. Evet.

I need some more vitamin D. Yeah.

Vitaminli su veya başka bir şey istiyorum.

I want a vitamin water or something.

Tıbbi denetim olmadan bu kadar vitamin almak tehlikeli olabilir.

Taking so many vitamins without medical supervision could be dangerous.

K vitamini eksikliği de uyuyor.

Vitamin k deficiency also fits.