yüzlerce için Türkçe-İngilizce çeviriler:

hundreds · hundreds of · hundreds and hundreds · diğer çevirileri

yüzlerce hundreds

Beş, altı, yedi, sekiz, dokuz yüz dolar.

Five, six, seven, eight, nine hundred dollars.

Dediğin her şey beş yüz gibi geliyor.

Everything you say sounds like five hundred.

Beş yüz milyon dolar, sevgilim.

Five hundred thousand dollars, baby!

yüzlerce hundreds of

Ama bu şehirde binlerce, belki de birkaç yüz bin gay erkek vardır.

But there are thousands of gay men in this city, maybe a couple hundred thousand.

Yüzlerce ve Binlerce yıldır.

Hundreds and thousands of years.

Greg, o zamandan beri durumlarda yüzlerce çalıştım.

Greg, you've worked hundreds of cases since then.

yüzlerce hundreds and hundreds

Teyzem öldü, ve bana bir kaç yüz bin dolar bıraktı.

My aunt died, and she left me a couple hundred grand.

Ve bundan yüz yıl önce, aniden ortadan kayboldu

And then a hundred years ago, he just disappeared

Yüzlerce ve Binlerce yıldır.

Hundreds and thousands of years.