yıl

Ama bu yıl var ya harika bi yıl olacak... .çünkü çok yakında eve geliyorsun

But you know what? This is gonna be a great new year because you're coming home really soon.

Üç yıl önce bugün ne oldu biliyor musun?

Do you know what happened three years ago today?

Bu yıl için artık çok geç ama sanıyoruz ki gelecek yıl değişik olacak.

It's too late for this year, but we believe that next year will be different.

Sadece bir süre için, belki bir yada iki yıl, geri dönmek için güvenli olana kadar.

Uh uh Just for a while, maybe a year or two, until it's safe for us to come back.

Annem onu iki yıl önce falan terk etti. Ama ondan en az bir yıl önce başladı.

My Mom left him, like, two years ago, but it was at least a year before that.

Hiç kimse onu gerçekten tanımıyor Başka ne varmış. Çünkü o yılda bir kere geliyor.

Well, nobody really knows him What else we got. because he only comes around once a year.

Bir kız kardeşim vardı ama üç yıl önce öldü.

I had a sister but she died about three years ago.

Bir yıl önce bugün ne olmuştu, hatırlıyor musun?

Do you remember what happened a year ago today?

Hayır, annem uzun yıllar önce öldü ve o zaman yalnızca babam kalmıştı.

No, my mother died years and years ago, and then there was only my father.

Birkaç yıl önce çok kötü bir şey oldu.

Well, a few years ago, something bad happened.