yıldızla

Meşhur bir yıldızla evli olmak.

Being married to a famous star.

Sen bir yıldızla çalışıyorsun.

You're working with a star.

Mo Hwa Ran gibi bir yıldızla, ha?

Huh, a star like Mo Hwa Ran?

Oğlu şubat ayında Afganistan'da öldü ve öldükten sonra gümüş yıldızla onurlandırıldı.

who died in Afghanistan in February, "and was honored posthumously with a silver star.

Her şey kuyruklu yıldızla başladı.

Everything began with the comet.

Yıldızla süslü ve bir planı olan adam.

The star-spangled man with a plan

O yıldızla dalaşmak da!

So is wrangling that star!