yağmur

nasıl gidiyor Bayan Wells? yağmur yağmayan her zaman daha iyi. bu sizin için. bana mı?

How's it going, Mrs. Wells? It's always better when it's not raining. This is for you.

Ama bekle, ayrıca Beverly Hills'te yağmur yağıyor, Ki hiç yağmaz. Belki bu da bir işarettir.

But wait, it's also raining in Beverly Hills, which it never does, so maybe that's a sign.

It ve yağmur var Aynı zamanda güneş. bir aşk evlilik var bir yerde yer alıyor.

It's raining and there is sunshine at the same time. There is a love marriage taking place somewhere.

Kocam dışarıda bir yerde, yağmur yağıyor ve ikimiz de içiyoruz.

My husband's off somewhere, and it's raining outside and we're both drinking now.

Burada bir atmosfer var gibi görünüyor. RüzgârRüzgâr var, yağmur var, hatta mevsimler bile var.

It seems like there's an atmosphere down here there is wind, rain, even seasons

Sen komik diş, komik Yağmur Adam dedin.

You said funny teeth, funny Rain Man.

Ve sonra koca bir sene bir damla bile yağmur yağmadı.

And then it didn't rain a drop for a full year.

Küçük bir yağmur asla kimseyi incitemez.

A little rain never hurt anyone.

Belki de yağmurdan önce ya da sonra çekmişlerdir.

Maybe it was taken before, or after the rain stopped

Yağmur bana bir şey yapmış olmalı.

Rain must have done something to me.