yangın için Türkçe-İngilizce çeviriler:

fire · wildfire · conflagration · diğer çevirileri

yangın fire

Bir yangın çıktı ve kız öldü, ve sen bana bu konu hakkında hiç bir şey söylemedin.

There was a house fire, and the girl died, And you never told me anything about this.

Yangın gemi için çok ciddi bir tehlike.

A fire is a serious threat to the ship.

Ulu Tanrım, yangın var.

Lord Jesus, there's a fire.

yangın wildfire

Pimmet Tepeleri Afrika Kabartmaları, "Pimmet Hills Yangın mağdurları ve "Pimmet Hills Sel Mağdurları ve Bize Para Verin Derneği

Pimmit Hills African Relief, Pimmit Hills Wildfire Victims and Pimmit Hills Flood Helpers Give Us Money Fund.

Bu yangın, orman yangını gibi yayılıyor.

That fire's spreading Like wildfire.

Cadının laneti orman yangını gibi yayılıyor.

The witch's curse is spreading like wildfire.

yangın conflagration

Bak ne başlattın Bu büyük yangını

Look what you started This conflagration