yani için Türkçe-İngilizce çeviriler:

so · ie · that is · namely · i.e. · that is to say · diğer çevirileri

yani so

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Ama bu benim fikrim değildi, yani bu adam senin sorunun.

But this wasn't my idea, so he's your problem.

Yani evet, her şey harika!

So, yeah, everything is great!

yani ie

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Yani özür dilerim ama iki kişi mi?

I mean, I'm sorry, but two people?

Yani bence o kadar da kötü değil.

I mean it's not too bad for me.

yani that is

Yani, söyle bana bu Hakkımda çok biliyorum nasıl ve senin hakkında bir şey biliyor musun?

So tell me, how is it that you know so much about me and I know nothing about you?

Yani çok iyi bir şey bu.

I mean, that thing is good.

Yani bu benim hatam mı?

So, is that my fault?

yani namely

Yani, yeni kız, senin adın ne?

So, new girl, what's your name?

Yani bir kitap okumuştum. Orada Emily diye bir kız vardı.

I mean, I read a book, and there was a girl named Emily.

Gerçekten mi? nasıl yani, ismini mi değiştirdi?

Really? What do you mean, he changed his name?

yani i.e.

Yani ben "i"yim ve sen de "e".

So I'm "i", and you're "e

Şey, ama, yani Judith yaşıyor, ve o benim nişanlım.

Well, but, I mean Judith's alive, and she is your fiancée.

Ne yani artık E.T. mi oldum?

So what am I, E.T. now?

yani that is to say

Yani demem o ki, bu bir bilim değil.

That is to say, that it's not a science.