yap

Sen iyi bir insansın, Jack. Ama sanırım başka şeyler de var. Ve ben, onu bir daha yapamam.

There's a good man in there, Jack, but I think there's something else, too, and I can't do that again.

Çünkü yarın, herkes her istediğini yapacak ve herkes çok mutlu olacak!

Because tomorrow, everyone will have everything... .and everyone will be very happy!

Mutlu oldun mu? Evet mutlu oldum. İlk defa gerçek biri gibi bir şey yaptın.

Yeah, I'm happy, because that's the first time you've ever done something like a real person.

Sen benim için bir şey yap, ben senin için yapayım.

You do something for me, I do something for you.

Bak, onun için hoş bir şey yaparsan belki ben de senin için yaparım.

Look, if you do something nice for him, maybe I'll do something nice for you.

Ve bu yüzden, genç ve çılgınca bir şey yapmak istedim, bunu yapmak istediğim tek kişi de sensin.

And so I wanted to do something young and crazy. And you're the only one I wanted to do it with.

Ama sen de benim için bir şey yapacaksın.

But you have to do something for me.

Ve şimdi sen de benim için bir şey yapmalısın.

And now you have to do something for me.

Sadece benim için yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istedim.

I just wanted to say thank you for everything you've done for me.

Bunun senin için ne kadar zor olduğunu biliyorum. Ama bunu senin iyiliğin için yapıyoruz.

Look, I know how hard this must be for you, but we're doing this for your own good.