yatılı için Türkçe-İngilizce çeviriler:

boarding · boarder · diğer çevirileri

yatılı boarding

Sonra yatılı okula gitti ve ondan sonra üniversite için California'ya gitti.

Then she went away to boarding school, and, uh after that, college in California.

O yüzden mi yatılı okula gitmeye karar verdi?

Is that why she decided to go to boarding school?

Orası gerçekten iyi bir yatılı okuldur.

That's a really good boarding school.

yatılı boarder

Şişman lezbiyen yatılı Erin, dansının harika olduğunu düşünüyor.

Erin, the fat lesbian boarder, thinks her dance is amazing.

Benim meşhur yatılı öğrencim, üniforman şimdi tamamlandı.

My illustrious boarder, your uniform is now complete.

İşte Mina. Yatılı öğrencilerimizden biri.

Here's Mina, one of our boarders.