yazıyor

Bir ay önce, bana hemen gel diye yazdı; çünkü çok şaşırtıcı bir şey olmuştu.

A month ago, she wrote to me to come right away because a most amazing thing had happened.

Tek düşündüğün şey, bu yaz da geçen yaz gibi olsun. Peki ama bir sonraki yaz?

All you care about is that this summer is like last summer, but what about next year?

Her neyse, bu mektubu sana yazmak bana daha çok bir mektup gibi geliyor, değil mi?

Anyway, I'm writing this letter to you."It sounds more like a letter to me, don't it?

Kadın üç yıl önce öldü ve geçen ay, beni tekrar görmek istediğini yazdı.

She died three years ago. And last month he wrote, asking to see me again.

Ama bu yaz farklı olacak çünkü benim bir planım var.

But this summer is going to be different because I have a plan.

Oh evet, ne yazıyor?

Oh yes, what was it?

Daha sonra babamdan bir mektup buldum. Bu mektup ben doğmadan bir kaç ay önce yazılmıştı.

And then I found a letter from him that he had written a few months before I was born.

Bir mektup yazdım Ya da o yazdı ve ben imzaladım Hangisi olduğunu bile hatırlayamıyorum.

I wrote a letter or she wrote it and I signed it, I can't even remember which.

Tamam Belki üç gün önce yazdı belki de üç ay önce.

Maybe she wrote it three days ago or maybe three months ago?

Dün sana çok uzun bir mektup yazmıştım" "diyordum ki, her şey mükemmel" "ve inan ki

Yesterday I wrote you such a long letter "that said everything perfectly "and believe it " Listen.