yazar için Türkçe-İngilizce çeviriler:

writer · author · writing · novelist · written · composer · pen · authoress · contributor · scribe · type · diğer çevirileri

yazar writer

Ray, sana söyledik, Sen iyi bir yazarsın Yani sende iyi bir yazar olduğunu düşündün, değil mi?

Ray, we told you, you were a good writer so that you would think you were a good writer, see?

Hepsi senden daha iyi bir yazar olduğu içindi.

All because she was a better writer than you.

Şimdi bak yazar olan İngiliz çocuk kesinlikle seni istiyor.

Now, look the writer, the British guy, totally wants you.

yazar author

Bu onu Amerika'nın en ünlü yazarı ve çok zengin biri yaptı.

It made him the most famous author in America and very, very rich.

Benim en sevdiğim yazar kim?

Who's my favorite author?

Ve bu da Sloane Crosley, "Pasta var dediler, geldik"in çok satan yazarı.

And this is Sloane Crosley, the best-selling author of "I was told there'd be cake.

yazar writing

Şimdi, ne tür bir baba böyle bir kitabı yazar?

Now, what kind of father would write a book like that?

Neden biri böyle yazar ki?

Why would someone write that?

Sana kim yazar ki?

Who can write to you?

yazar novelist

Roman yazarı olmak istedim, ve hâlâ da istiyorum ama bu faturaları çok daha iyi ödüyor.

I wanted to be a novelist, and I still do, but this pays the bills a whole lot better.

Güzel sarışın yazar bir seri katil mi?

Is the beautiful blond novelist a serial killer?

Demek beni, çok satan bir roman yazarı ve muhteşem bir dedektif ziyaret ediyor.

So, a bestselling novelist and a gorgeous detective have come to pay me a visit.

yazar written

O, bir yazarın başyapıtı olduğunu düşünüyor.

Well, he thinks he's written a masterpiece.

Üç farklı yazar tarafından yazılmış, ve üç farklı dilde.

It's in three different languages written by three different authors.

Dr. Dwayne Sotter, bir akademik göç politikası hakkında kapsamlı yazılar yazar.

Dr. Dwayne Sotter, an academic who's written extensively about immigration policy;

yazar composer

Başrol, yazar ve besteci George M. Cohan.

Starring the author and composer George M. Cohan.

Oyuncu, yazar, besteci ve yapımcı.

Actor, author, composer and producer.

Yazar, şair, kompozitör.

Writer, composer, poet.

yazar pen

Kalemi olmayan bir yazar.

A writer without a pen.

Ve ünlü yazar Javed Akhtar'ın kalemi.

And famous writer Javed Akhtar's pen.

Hangi yazarın kaleminin adı Gom Gut idi?

Which crime writer's pen name was Gom Gut?

yazar authoress

Bayan Jane Austen, "Gurur ve Önyargı"nın yazarı değil misiniz?

Miss Jane Austen, the authoress of "Pride and Prejudice"?

Florence, yazar ve müzik bestecisi.

Florence, authoress and composer of music.

yazar contributor

Kahramanım Mannt Nosowsky'ydi Kendisi New York Times yazarı ve her yönüyle bir çapraz bulmaca ustasıydı.

My hero was Manny Nosowsky, frequent New York Times contributor and all-around cruciverbal master.

Hollywood'daki bir New Yorker yazarı şöyle demişti:

A 'New Yorker' contributor in Hollywood said,

yazar scribe

Genç bir yazar için iyi bir ders.

It's a good lesson for a young scribe.

yazar type

Bayan McKay yazar.

Mrs. McKay types.