yeşil için Türkçe-İngilizce çeviriler:

green · greenery · diğer çevirileri

yeşil green

Bir zamanlar, yeşil bir balık ve sarı bir balık vardı Ve onların çocukları, tamamen maviydi.. .

Once upon a time there were a green fish and a yellow fish, and their children were all blue

Ben yeşil hatları kontrol ediyorum. Ve Axel yeşil hatları kontrol eden, Güney California'yı kontrol eder.

I control the green lines, and Axel whoever controls the green lines controls Southern California.

Şu yeşil ışığı gördün mü?

See that green light?

yeşil greenery

Geniş caddeler, yeşil alanlar, basit insanlar.

Wide streets. lots of greenery, simpler people.

Lav akıntıları üzerinde, bir grup Anatotitan yeşil bölgeler arası geziniyor.

On the lava flows, a group of Anatotitan wanders between islands of greenery.