yemez

Bir erkek ve bir kadın arasındaki aşk hikâyesihikâyesi. Ve başka bir kadın.

It's a love story between a man and a woman and another woman.

Arkadaşlar ve aile ile mükemmel bir hediye Peki, bir anne olmak, güzel bir, normal bir akşam yemeği olduğunu söyleyebilirim.

Well, being a mom, I can tell you that a nice, normal dinner with friends and family is a perfect gift.

Evet, çok iyi bir yerdir.

Yes, it's a very good one.

Tam emin değilim ama üç ay yetecek kadar yemek ve suyumuz var.

I'm not exactly sure, but we have enough food and water for three months.

Tommy bu gece önemli bir yemeğe çıkacağınızı söyledi. Şey, sanırım, ben o kadar önemli değilim.

Tommy said you guys had an important dinner tonight. well, I guess I'm not that important.

Şimdi de sen doktor olmakla ilgili komik bir hikâyehikâye anlat.

Now you tell us a funny story about being a doctor.

Çok özel bir yerdi ve o sabah bunu kendi gözlerimle görmek istedim.

It's a really special place, and that morning I wanted to see it for myself.

Akşam yemeği için özel bir şey ister misin?

Do you want anything special tonight for dinner?

Belki bu hafta bir akşam yemeğe çıkabiliriz, sadece sen ve ben.

Thought maybe we could do dinner this week, you know, just you and me?

Şimdi bunu al ve James'e götür. Yemek de beş dakikaya hazır olacak.

Now, you take this drink to James and dinner will be ready in five minutes.