yeraltı

Görünüşe göre yeraltında bir çeşit terkedilmiş askeri tesis var.

It looks like there's some kind of abandoned military facility underground.

Sen Harriet Tubman, değilsin Claire,.. ve bu da yeraltı demiryolları değil.

You're not Harriet Tubman, Claire, all right? And this isn't the Underground Railroad.

Evet, büyük bir yeraltı hazine odası.

Yes, in a big underground treasure chamber.

Baylar ve bayanlar, yeraltında nükleer bir patlama oldu.

Ladies and gentlemen, there's been a underwater nuclear explosion!

Dostum, yeraltındaki genel merkezine gizli bir asansör var.

Dude. You got a secret elevator to your underground headquarters.

Bu gece bir yeraltı kulübü var.

There's an underground club tonight.

Vijay Chauhan Bir köy öğretmeninin oğlu Mumbai yeraltı dünyasına hakim olmak isteyen.

Vijay Chauhan a village teacher's son wants to become the ruler of the Mumbai underworld.

Orada yaşayan bir yeraltı savaşçısı var.

There's an underground fighter living in there.

Orada bir yeraltı nehri var.

There's an underground river there.

Yeraltındaki piramit, bir piramit değil o bir uzay gemisi!

That underground pyramid isn't a pyramid it's a rocket ship!