yeterince

Bu tür şeyler söylemek istemiyorum ama o kadın senin için yeterince iyi değil!

I don't want to say things like this, but she's not good enough for you!

Ama gitmem, çünkü burada beni isteyen en azından bir kişi var ve bu benim için yeterli.

But I won't, because there's at least one person who wants me here and that's good enough for me.

Oh, senin için sorun yok, fakat onun için yeterince iyi değil

Oh, so it's okay for you, but it's not good enough for him.

Seni o kadar çok seveceğim ki hiç bir kadın senin için yeterli olmayacak.

I'll love you so much that no woman is ever gonna be good enough for you.

Bunun için yeterince iyi sadece bir kadın var, değil mi?

And there's only one woman good enough for that job, isn't there?

Burada yaşamak için yeterince yiyecek ve su var. Dışarı çıkmadan neredeyse iki hafta yeter.

There's enough food and water to live in here for almost two weeks without having to come out.

Bu hayat senin için bu kadar iyiyse neden benim için de yeterince iyi olmasın?

That's good enough for your life Why would not it be better for me?

Ama senin için yeterince iyi değildi, öyle değil mi?

But that wasn't good enough for you, was it?

O senin için yeterince iyi değil.

He's not good enough for you

Evet ama bu yeterli değil, bunu sende biliyorsun.

Yeah, but that's not enough, you know that.