yokuş için Türkçe-İngilizce çeviriler:

uphill · hill · slope · diğer çevirileri

yokuş uphill

Bayım, ben yokuş yukarı gidiyordum, siz ise yokuş aşağı!

Mister, I was going uphill and you were going downhill!

Nasıl içiyorsun o suyu öyle yokuş yukarı?

How do you drink that water uphill?

Yokuş yukarı saldıracağız, efendim.

We'll be attacking uphill, sir.

yokuş hill

Bu gerçekten çok dik bir yokuş.

This is a really steep hill.

Bu yokuşlar beni öldürüyor.

These hills are killing me.

Dik bir yokuş vardı.

It was a steep hill.

yokuş slope

Tanrım, keşif lideri Duram Bu yokuş kayganlaşmaya başladı.

Gee, scout leader duram, this slope's getting kind of slippery.

Güzel, sağlam bir yokuş!

It's a nice, steady slope!

Sık bitkiler, dik yokuşlar.

Dense vegetation, steep slopes.