yudum için Türkçe-İngilizce çeviriler:

sip · swig · gulp · nip · swallow · diğer çevirileri

yudum sip

Böyle zalim bir susuzluk, görüyorum ama bu öyle bir yudum değil. Ben de böyle acımasız gerçeklikte rüyalarımı yaşarım.

Such a cruel thirst, I see but not sip this water... .I live my dreams in such a cruel reality.

Bir yudum su ister misin?

You want a sip of water?

Marie, bir yudum al.

Marie, take a sip.

yudum swig

Diyelim ki bir yudum aldım, üstüne de üç ya da dört martini.

So, say I would take a swig, and then have three or four martinis.

Haydi Prenses, bir yudum al.

Come on, princess, take a swig.

Bir yudum şarap daha, lütfen.

Another swig of wine, please.

yudum gulp

Benim dönemimin en büyük, en önemli icadı Büyük Yudum.

The most profound, important invention of my lifetime the Big Gulp.

Büyük bir yudum al.

Take a big gulp.

Sudan büyük bir yudum al.

Take a big gulp of water.

yudum nip

İhtiyar kalp pili için küçük bir yudum antifriz ister misin?

Would you like a wee nip of antifreeze for the old pacemaker?

Cesaret için ufak bir yudum.

A little nip of courage.

Bir yudum viski alın Bay Tarzan.

Try a nip of whiskey, Mr. Tarzan.

yudum swallow

En azından dört sağlıklı yudum ya da iki sağlıksız yutma.

At least four healthy sips, or two unhealthy swallows.

Üç yudumdan fazlası yok.

Three swallows, no more.