yumurta için Türkçe-İngilizce çeviriler:

eggs, egg · yolk · hatch · nut · ovum · testicle · balls, ball · diğer çevirileri

yumurta eggs, egg

Kahvaltı için biraz yumurta, süt, ekmek ve kahve getirmiştim.

I brought in some eggs, milk, bread and coffee for breakfast.

Bir gün tavuk bir yumurta yumurtladı Ancak basit bir yumurta değil. Altından bir yumurta.

One day the hen laid an egg; and it was not a simple egg but a golden one.

Sence bu oğlan yumurtaları aldı? O mu?

And do you think this boy took those eggs?

yumurta yolk

Bu tek yumurtalı kutu iki tane bir amcana iki tane, ikinci amcana iki de halana.

This box of single yolks, two are for First Uncle, two for Second Uncle, two for Auntie

Bu yüzden tüm hayatı boyunca yumurta sarısının çok değerli olduğunu söylerdi.

That's why Grandfather for his whole life said egg yolk was precious.

Yumurta sarısıdır ama patlamış mısır gibi kokar.

It's like egg yolk, but it smells like popcorn.

yumurta hatch

Bir gün kazağı içinde bir yumurta ısıttı ve o yumurtadan bir yılan çıktı.

One day she warmed an egg in her sweater and a snake hatched from it.

Her gün daha fazla yumurta çatlar.

Each day more eggs will hatch.

Ama sonra son iki mevsimde yedi baykuş papağanı yavrusu başarıyla yumurtadan çıktı.

But then in the last two seasons, seven young kakapo were successfully hatched.

yumurta nut

Yumurtalı, sarımsaklı, kuru üzümlü, yulaflı Beyaz, kara, kepekli ya da vitaminli ya da Hatta bir çörek.

Egg, garlic, raisin, nut, pita white, wheat, whole-grain or multigrain or even a bun.

Makarna, yumurta, domatez ekmek, fındık, küflü kaşar

Pasta, eggplants, tomatoes grated bread, nuts, pecorino cheese

yumurta ovum

kaynak olarak, mikroskobik bir yapıda bulunan yumurtadan gelir ki,

originate from a microscopic structure, the fertilized ovum,

yumurta testicle

Tek bir yumurta hissediyorum.

I'm only feeling one testicle.

yumurta balls, ball

Devam et ve onunla evlen seni tek yumurtalı aptal.

Go ahead and marry her, you one-balled bastard.