zamana

Bak,.. sana söylemem gereken bir şey var ve bunu sana çok uzun zaman önce söylemeliydim.

Look, there's something I need to tell you, and I should have told you a long time ago.

Senin için de doğru zaman olsun istiyorum ve şu an senin için doğru zaman değil.

And I want it to be right for you. And the time It is not right for you.

Ve her zaman "bu sefer gerçek" dediğimi biliyorum ama bu sefer gerçekten gerçek.

And I know I always say, "this time it's real," but this time it's really real.

O zaman, bu konu hakkında söylemek istediğim bir şey daha var.

Okay, well, there is one more thing that I want to say about this.

Senin için farklı olduğunu biliyorum. Çünkü her zaman farklıdır. Ama, eğer ihtiyacın olursa

I know it's different for you because it's always different, but if you ever need

Seninle her zaman "son bir" şey olacak ama gerçek şu ki artık senin hayatın bu değil.

It's always gonna be "one last" something with you, but the truth is this is not your life now.

Çünkü bu iyi bir şey ve iyi şeyler her zaman seni bekliyor olacak.

Because that's a good thing, And the good things Will always be here waiting for you.

Bak, biliyorum bunun için iyi bir zaman değil ama

Look, I know this is not a good time for this

Bu gerçekten de iyi bir zaman değil.

This is really not a good time.

Bak, bu gerçekten iyi bir zaman değil.

You know, this is really not a good time.