"uygularım"

Sizler uygularsınız, yoksa ben size "uygularım".

Jeder vollstreckt ihn, oder ich vollstrecke euch.

Bizim yaklaşımımız. Ayrıca sadece beceriksiz cerrahlar füzyon uygular.

Unser Ansatz, und nur langweilige Chirurgen machen Verschmelzungen.

Harry'nin bütün titiz ve koruyucu tedbirlerini uyguladım.

Ich bin ganz und gar Harrys akribischen Vorsorgemaßnahmen gefolgt.

Şık giysi, arabalarla kendi insanlarına soykırım uygularsın.

Du ermordest dein eigenes Volk mit Seidenhemden und Traumautos.

Bay McKnight, Bay Lambert'in talimatlarını uygular mısınız?

Mr McKnight, befolgen Sie die Instruktionen von Mr Lambert?