Örgütlenmiş

Halep'in dışındaki aşırı bir örgüt.

Eine Extremistengruppe außerhalb Aleppo.

Gizli bir örgüt.

Eine geheime Zelle.

Gerçek İnsanlar Gençlik Örgütü. Kısaca "Gerçek Gençlik".

Wir sind der Jugendverband von "Echte Menschen"; "Echte Jugend".

Evet, terörist bir örgüte üye.

Sie gehört einer Terroristengruppe an.

Flint, Polo'nun örgütüne çok zarar verdi.

Flint hat Polos Organisation viel Schaden zugefügt.

Ödemeler kâr gütmeyen kurumlar, yardım kuruluşları ve çevresel örgütlerden geliyormuş.

Einzahlungen wurden von gemeinnützigen Gesellschaften, Hilfsorganisationen und Umweltorganisationen gemacht.

Eğer sincaplara özgürlük örgütü işe karıştıysa, ben yokum.

Wenn die Eichhörnchenbefreiungsarmee involviert ist, bin ich draußen.

Casusluk ve kaçış için kurulmuş küçük ve pis bir örgüt!

Eine miese kleine Organisation, die spioniert und Fluchthilfe betreibt.

İnsan Üstünlüğü Örgütü'nün bir parçası.

Er gehört der menschlichen Rassisten-Bewegung an.

Merkezi İstihbarat Örgütü.

Central Intelligence Agency.