Ülkesine

Seni dört saat içinde ülke dışına çıkarabilirim.

Ich kann dich innerhalb vier Stunden außer Landes bringen.

Bütün bu ülkeler Kyoto Protokolü'nü imzaladı.

Alle diese Nationen haben Kioto ratifiziert.

O, Varolmayan Ülke'ye gitti.

Sie ist nach Nimmerland gegangen.

Dost bir Arap ülkesine saldıralım diyorsun?

Ich soll eine befreundete arabische Nation brüskieren?

Başka ülkelerin de iyi orduları var.

Andere Länder haben auch große Armeen.

Bu ülkeler sürükleniyorlar yoksa demir mi almışlar?

Treiben diese Länder herum, oder sind sie unten verankert?

Ülkeye geçen hafta giriş yapmış.

Sie ist letzte Woche eingereist.

Seni Toprak Ülke'ye götüreceğim.

Ich bringe dich nach Dryland.

Bu ülkeye bir daha asla adımını atamayacaksın.

Sie werden nie wieder einreisen können.

Toprak Ülke bir efsane.

Dryland ist ein Mythos.