çöktü

Tüm anasistemler çöktü, güç seviyeleri hızla düşüyor.

Alle Hauptsysteme versagen. Energieniveaus fallen rapide.

Tüm sistemler çöktü!

Alle Systeme ausgefallen!

Diz çök, evlat.

Knie nieder, Sohn.

Zamansal kalkanlar çöküyor.

Temporale Schilde versagen.

Bu geçitlerden bazıları çökmüş.

Einige Gänge sind eingestürzt.

Hemen diz üstü çök!

Knie dich sofort nieder!

Bağışıklık sistemi çöküyor.

Sein Immunsystem versagt.

Bak, bu tüneller tamamen çökmüş.

Diese Schächte sind eingestürzt.

Limpatik sistemi çöküyor.

Sein Lymphsystem kollabiert.

Ben duygusal yönden yıllardır söylenmemiş sözler nedeniyle çökmüş durumdayım.

Ich bin emotional gezeichnet durch jahrelang unerwähnte Beleidigungen.