çözmeye

Ben burada herkes için bir çözüm arıyorum.

Ich suche nach einer Lösung für alle.

Etkisiz çözümlere değil. normalliğe dönüşe ihtiyacımız var.

Wir brauchen keine Patentlösungen, sondern eine Rückkehr zur Normalität.

Bize kalıcı bir çözüm lazım. Şimdilik geçici bir şey buldum.

Wir brauchen eine permanente Lösung, aber ich habe eine temporäre.

Bunun için bir çözüm yolu var.

Dafür haben wir eine Lösung.

Bazen radikal problemler, radikal çözümleri gerektirir. Riley!

Radikale Probleme erfordern manchmal radikale Lösungen.

Belki ben bir çözüm bulabilirim.

Vielleicht habe ich eine Lösung.

Ben bir çözüm bulacaksınız.

Ich werde eine Lösung finden.

Ben bir çözüm buldum sanırım.

Ich habe vielleicht eine Lösung.

Bir çözüm bulmamız gerekiyor.

Wir müssen eine Lösung finden

Bir çözüm yolu bulacağız.

Wir finden eine Lösung.