çük için Türkçe-Almanca çeviriler:

Schwanz · dick · diğer çevirileri

çük Schwanz

Çük yukarı mı?

Schwanz nach oben?

çük dick

Bu senin sorunun, Kurnaz Çük.

Das ist Ihr Problem, Tricky Dick.