çünkü için Türkçe-Almanca çeviriler:

weil · denn · nämlich · da · wegen · um · aufgrund · aufgrund von · diğer çevirileri

çünkü weil

Ve sanırım sana bir özür borçluyum çünkü Oscar Shales hakkında sana yalan söyledim.

Ich glaube, ich schulde dir eine Entschuldigung, weil ich dich belogen habe wegen Oscar Shales.

Bak, onu seviyorum çünkü senin arkadaşın ama onun hakkında seni uyardım.

Ich mag sie, weil sie deine Freundin ist, aber ich hab dich gewarnt.

Çünkü onu sen öldürdün, değil mi?

Ist das, weil Sie ihn getötet haben?

çünkü denn

Bir kuş gibi yemek deyimini gerçekten biraz yanlış buluyorum çünkü kuşlar gerçekten çok fazla yerler.

Wie ein Vögelchen essen" ist ein ziemlich unzutreffender Ausdruck, denn Vögel fressen wirklich eine Menge.

Çünkü pedofiller çocukları sever.

Denn Pädophile lieben Kinder.

Çünkü ben sahtekar değilim!

Denn ich bin kein seIIout.

çünkü nämlich

O çünkü Hauser'in sevgilisi olacak.

Sie wird nämlich Hausers Freundin.

Çünkü ben en deneyimli stajyerim. Anlıyor musun?

Ich bin nämlich die erfahrene Praktikantin, verstehst du?

Çünkü o zaman seni kıyaslayacaklar.

Dann könnte man dich nämlich vergleichen!

çünkü da

Dikkatli olmalısın o zaman çünkü belli ki hala dışarıda bir yerde.

Dann müsst ihr vorsichtig sein, denn sie ist noch irgendwo da draußen.

Çünkü sana daha önce söylemediğim başka bir şey daha var.

Weil es da noch etwas gibt, dass ich dir nie gesagt habe.

Sizin için karışık bir durum çünkü Iris de sizin müvekkilinzdi.

Eine komplizierte Situation für Sie, da Iris ebenfalls Ihre Klientin war.

çünkü wegen

Hiçbir şey olmadı ve hiçbir şey olmayacak çünkü gidiyorum.

Nichts ist passiert, nichts wird passieren, denn ich gehe weg.

Hayır çünkü çok uzaklara gidiyoruz.

Nein, denn wir gehen weit weg.

Çünkü birçok anne fıstık bakterileri bulaşıcılığı hakkında sorular soruyorlardı.

Denn viele Mütter haben mich wegen Erdnuss-Querkontamination gefragt.

çünkü um

Beni buraya getirdi çünkü bana yardım etmesi için yalvardım.

Sie brachte mich her, weil weil ich sie um Hilfe bat.

Hayır dedi. Çünkü en azından artık Brad onu sevmek için sarhoş olmak zorunda değil.

Und er meinte nein, weil Brad sich wenigstens nicht mehr betrinken muss, um ihn zu lieben.

Sadece teşekkür etmek için geldim, çünkü bunun için sana büyük bir teşekkür borçluyum.

Ich bin nur gekommen, um dir zu danken, denn ich schulde dir viel dafür.

çünkü aufgrund

Hayır, hayır, hayır, Bay Gardner, temel dayanaklara itiraz edemezsiniz çünkü ortada bir dayanak var.

Nein, Mr. Gardner, Sie machen keinen Einspruch aufgrund von fehlender Grundlage, weil es eine Grundlage gibt.

çünkü aufgrund von

Hayır, hayır, hayır, Bay Gardner, temel dayanaklara itiraz edemezsiniz çünkü ortada bir dayanak var.

Nein, Mr. Gardner, Sie machen keinen Einspruch aufgrund von fehlender Grundlage, weil es eine Grundlage gibt.