çıkın için Türkçe-Almanca çeviriler:

packen · diğer çevirileri

çıkın packen

Del atladı, ve beni yakaladı, ve o beni dışarı çıkardı.

Del sprang rein, packte mich und zog mich raus.

John, beni buradan çıkar yoksa herşeyi anlatacağım!

John, holen Sie mich raus oder ich packe aus.