çıkar için Türkçe-Almanca çeviriler:

treten, tritt · ausziehen · verdienst · diğer çevirileri

çıkar treten, tritt

Bu akşamüzeri Onur Mahkemesi'ne çıkacak.

Sie tritt heute Nachmittag vors Ehrengericht.

Lord Petyr Baelish, öne çıkın.

Lord Petyr Baelish, tretet vor!

Bay Salvatore Mancuso, öne çıkın.

Mister Salvatore Mancuso, treten Sie vor.

çıkar ausziehen

Ben olsam bugün buradan çıkardım.

Ich würde noch heute hier ausziehen.

İlk önce üstündekini çıkar.

Zuerst den Mantel ausziehen.

Ama ben üniformamı senin için çıkardım Data.

Ich habe deinetwegen die Uniform ausgezogen, Data.

çıkar verdienst

Ne sen bir hak çıkardın?

Du glaubst, du verdienst eine?