çağ için Türkçe-Almanca çeviriler:

Zeitalter · Ära · Zeiten, Zeit · Alter · Mittelalter · Eisenzeit · Epochen, Epoche · diğer çevirileri

çağ Zeitalter

Bu evler farklı bir çağ için inşa edilmişti.

Diese Häuser wurden für ein anderes Zeitalter gebaut.

Yeni bir çağ başladı, Delenn.

Ein neues zeitalter beginnt.

Bu yeni bir çağın başlangıcı.

Das ist ein neues Zeitalter.

çağ Ära

Bugün yeni bir çağ başlıyor.

Heute beginnt eine neue Ära!

Ve yeni bir çağ başlayacak.

Eine neue Ära beginnt.

Bu yeni bir çağ arkadaşlar.

Eine neue Ära ist angebrochen.

çağ Zeiten, Zeit

General Miranda Çağımızın en büyük askeri adamlarından biri.

General Miranda ist einer der größten Militärstrategen unserer Zeit.

Ama Heian dönemi çok huzurlu bir çağ değil miydi?

Aber war die Heian-Zeit denn nicht sehr friedlich?

Siz ve ben, Laclos çağına aidiz.

Wir sind aus der Zeit von Laclos!

çağ Alter

Büyük olan, o şey, lise çağında.

Der Ältere ist im Highschool-Alter.

Ayar, çağ, dizayn.

Karat, Alter, Design.

çağ Mittelalter

Evet, ama orta çağdaki.

Ja, aber im Mittelalter.

Senin dediğin gotik orta çağdan kalma.

Gothic ist aus dem Mittelalter.

çağ Eisenzeit

İnsanlık Demir Çağı'na giriyor.

Die Menschheit beginnt die Eisenzeit.

çağ Epochen, Epoche

Alexandre'nin ölümüyle bir çağ kapanıyor.

Mit Alexandre verschwindet eine ganze Kino-Epoche.