çabuk için Türkçe-Almanca çeviriler:

schnell · rasch · diğer çevirileri

çabuk schnell

Çabuk ilerleyen genişlemiş kardiyomiyopati.

Schnell fortschreitende dilatative Kardiomyopathie.

Acele edin, çabuk!

Schnell, beeilt euch!

Oh, çabuk, çabuk!

Oh, schnell, schnell!

çabuk rasch

Mirasyediler çabuk yorulur.

Blaublüter ermüden rasch.

Çabuk hareket etmemiz gerek o zaman.

Dann müssen wir also rasch handeln.

Çabuk olun, acil bir durum.

Rasch, das ist ein Notfall.