çalışırken

Bu adam, mekânların dışında olan rüzgârla çalışan şişme adamlar gibi sallanıyor.

Dieser Typ flattert herum wie diese aufblasbaren Flatterfiguren bei Gebrauchtwagenhändlern.

Biri beni öldürmeye çalışıyor!

Jemand versucht mich umzubringen.

Ama onlar için güvenli bir yer bulmaya çalışıyoruz.

Aber wir wollen einen sicheren Ort für sie finden.

Çünkü bizim için çalıştığın zaman, tek müşterin bu yer olacak.

Denn wenn Sie für uns arbeiten, wird Ihr einziger Klient, dieser Ort sein,

Biri bizi öldürmeye çalışıyor.

Jemand versucht uns umzubringen!

Bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir.

Sie könnte versucht haben, uns etwas mitzuteilen.

Müfettiş hepimiz çok çalışıyoruz ama yardımınıza ihtiyacımız var.

Inspektor. Wir sind alle überarbeitet, aber wir brauchen Ihre Hilfe.

Neden herkes beni öldürmeye çalışıyor?

Warum versuchen alle, mich umzubringen?!

Birisi onu öldürmeye çalışıyor.

Jemand versucht ihn umzubringen.

Bu adamlar benim için çalışıyor.

Diese Männer arbeiten für mich.