çalışıyorum

Ben bir satıcı çivilemek çalışıyorum!

Ich versuche, einen Dealer festzunageln!

Keşke ama başka bir şey üzerinde çalışıyorum.

Wünschte, ich könnte, aber ich arbeite noch etwas Anderem.

Ben hep yalnız çalışırım.

Ich arbeite immer allein.

Ben baban için çalışıyorum.

Ich arbeite für deinen Vater.

Memur Miglioriti benim gibi insanlar için çalışır.

Migliori arbeitet für Menschen wie mich.

Ama ben sadece beş gündür burada çalışıyorum.

Ich arbeite doch erst seit fünf Tagen hier.

Ben de çalışıyorum.

Ich arbeite auch.

Artık onun için çalışıyorum.

Ich arbeite jetzt für ihn.

Ben gerçekten onun için çalışıyorum.

Ich hab wirklich für ihn gearbeitet.

Sistemli çalışır. Bu yüzden onu sayısız kez kiralamışımdır.

Systematisch, deswegen habe ich ihn unzählige Male angeheuert.