çalışamıyorsunuz

Ama bir ekip olarak birlikte çalışamıyorsunuz.

Aber ihr arbeitet nicht zusammen, als Team.